මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, January 10, 2012

අනාරාධිත...

මිතුරුයි කියා කීවට
එහෙමමත් නැතුව ඇති
හිතේ දහසක් දේ ඇති
නෝක්කඩු නොකියාම ඇති
සමහර කහට
යවන්නට බැරි....

මිතුරු දම්
කවියකට කැටි කොට
ලියු දවසක
මමත් ඇති
අන්තිම පේලියක යට...
ඒත්,
සමහරක් විට...
ඇත්තේම නැතුවැති...

මගෙ හිතේ තිබුනට
අන් අය හිතන් හිටියට
යාලුයයි කියල හරියට,
ඇත්තේම නැතුවැති
ඒ හිතේ මම...

කතාවත් නොකලෙ
ඒ හින්ද වෙන්නැති නෙව...
හේතුවක් ඇති
මමදන්නෙ නැති...

6 comments:

 1. ඒ හිතේ නැති වුනත්
  මේ මං ගැන වගක්
  කොහොම ඉන්නද මමත්
  නොඅසා දුක සැප

  ගොඩක් කාලෙකින් නේද අක්කේ? ‍මේ ටිකේ වැඩ වැඩි වුනාද? ම්ම්...

  ReplyDelete
 2. වෙන්න ඇති වෙන්න ඇති

  ReplyDelete
 3. සමහරක් විට
  වැඩි නිසා වැඩ
  දකින්නට නැතුව ඇති
  තරහ ගන්නට
  කාරි නැති

  ReplyDelete
 4. මේ මගුල් ආරාධනාවක් ගැන ප්‍රශ්නයක්...:)

  ReplyDelete
 5. ආහ්.. කාගෙද කියා මට හිතා ගත්තහැකි.

  ReplyDelete