මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, February 21, 2015

ගී

කිරිල්ලිය
ගී ගයනු ඇත
තටුසිද දැමූ පසුවත්....

වැලන්ටයින්ට කලින් දවස

ප්ලේන්ටි වැඩි
ප්ලේන්ටී එක මිස්ට
කියලා කියන කොට....


ආදරේ ඉපැදෙයි එතන. ...
හෙට ලැබෙන්නට නියමිත
රෝසමලකට වැඩිය....


+++++

සද ගොඩගලන්නේ වෙරළට
හරියටම රෑ දොළහට
මුහුදු රැළි එක්ක
හරි හරියටම තරගෙට..........

වෘකයින් උනත්
ආලයෙන් වෙලී ඇති හද සමග
ඒකයි හැඩුම් හඩ ඇහෙන්නේ
පසලොස්වකේ හවසට.........

මල්

අගහරු ලොවින් බට
ප්‍රේමයක් නැති මිනිසුන්
ළගින් වුව
ඉදහිට දිනක
සමන්පිච්ච මල් විතක්
මුණ ගැසෙනු ඇත

Thursday, February 19, 2015

.

ඔබ තියාගිය හිස්තැන
හිස්තැනකි
දුකකි
තිතකි
පරවුන මලකි

Tuesday, February 17, 2015

//

ප්‍රේමගීතත්
කරවිල සම්බලුත්
එකම විදිහය.

තිත්ත දෑ වුව
රසට දැනෙනා
විවිධ විදි ඇත.


කවියක මලගම

රිදෙන රිද්දන අකුරු
ඇස් පියාගෙන
අප අතර
කිසිවක්ම සිදු නොවූවා සේ සිටින

 

අද මරණ දිනයකි
ඔබගැන ලියූ කවියක

 

මම දුරින් ඉමි
ඔබ නික්මගිය පිය සටහන්
විදිමි විදවමි

 

යන්නම් කියා ගිය අය
ආයෙමත් විත්
කොනිත්තා යන එක

 

එක් දිනක ප්‍රේමයක
සියක් වසරක
මතකයන් තිබිය හැක.

 

මම යලිත් කවි නොලියමි
අකුරු
කවි නොකොට
සුදු රෙදිකඩක ඔතා වලලමි