මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, May 4, 2013

වස්සානයේ දවසක

වස්සානයේ දවසක
සවස
මාවත මතට පිනි බිදැති වස්සන
බඩගිනි සුළග...

අර පෙනෙන
කවුලුවෙන් සපැමිණ
ඉකිලන පහන්සිල
නිවායනු ඇත...

අනතුරුව
නිහඩ බව බිදෙනු ඇත....
කලුවර දොඩමලුවනු ඇත.....

ළද
ඉසියුමැලි ඔබේ අත්තල..
රළු දෑතක
ගිලී යනු ඇත...

දෙහදක්
මිහිදුම තුල දියව
එක් හදක් නිමවනු ඇත...

වදුරු මහතා සහ මහත්මිය...


 

 

වදුරු මහතා


අලිපේර ගසමත හිද


දිගම දිග වලිගය


තවත් අත්තක


පරිස්සම්කර තියාගෙන...


 


මාදෙස බලා


සුබ උදෑසනකැයි කියන...


අළු පාට කබායට


කලු පැහැ මුහුණ


හොදින් ගැලපෙත...


 


වදුරු මැතිණිය


පැටවා තුරුලු කරගෙන


වහ වහා පැන එන


මගුල් මුදුව රැදි සුරත


මදෙස හරවා හිදගෙන...


 


පෙරබත


බුදින්නට


ඔහුට ඇරයුම් කරන...

Friday, May 3, 2013

තනිකම

තනිකම කුරුල්ලෙක් වී විත්

ගීතයක් ගයයි සවනත...

ඒ ගීයේ මිහිරි බව

මට පමනක් දැනෙන...

 

අහස් කුස,

 වැහිබිදු කවක් කොට

නොතෙත් බිම මත ලියවත

තනිකමේ කව...

 

අතින් අතගෙන ඇවිදින

රැහැයි යුවලක්

වයයි ප්‍රේමයේ වීණාව...

 

විදුලි රේඛා අහස්කුස

නුඹේ රුව සිතුවම් කරන

කලු සුදු ආලයක

මතක පොත දිගහැරෙන...

 

ඉදින් නුඹ නැතුවද

රැය තවම තරුණය

සිත තවම සසලය..