මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, October 11, 2012

අකුරු මිතුරු-බද්දර මල්ල....

ඔන්න මේ සතියේ කතාවත් ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න හිතුවා...

http://www.dinamina.lk/epaper/art.asp?id=2012%2F10%2F12%2Fpg16_1&pt=p&h


3 comments:

 1. It's a really nice column. Well done akki. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much malliya...:)

   Delete
  2. :( I'm not a malliya :(

   But, everyone thinks so.. :)

   Delete