මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, October 27, 2012

ඇහි පිහාටුව

ඉටු නොවුනු පැතුමක්
ඇහි පිහාටුවකට අලවා
පා කර අරිමි මම...

ඔබ ඈත
මට නොපෙනෙනා දුරක හිද
අල්ලාගනු ඇතැයි,
පිරිමැද ,
හාදුවක් දෙනු ඇතැයි...
ඔබේ ඇසි පියන් මත
අලවා ගනු ඇතැයි
සිතමින්...

සමහර විටක
දුටුවාත් නුදුටුවා මෙන්
සිටිනු ඇත...
පාවෙලා යන
දන්නා කෙනෙකුගේ
නොදන්නා ඇහි පිහාටුව....

10 comments:

 1. කියන්න හදන දේ නම් හිතාගන්න හැකියි.ඒත් ඇහි පිහාටුවක් ගැලපෙනවාද....

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔව්නෙ ඇයි අපි ඇහි පිහාටු වලනෙ හීන අලවලා යවන්නේ....:)

   Delete
 2. //දන්නා කෙනෙකුගේ
  නොදන්නා ඇහි පිහාටුව....//

  නොනවතුනිද
  නොදන්නා හිතක් ලඟ..
  ඇසිල්ලකටවත්

  ( විහිලුවක් )

  කවිය ලස්සනයි දසුනි

  ReplyDelete
  Replies
  1. එහෙම නැවතුන වෙලාවල් ඇත
   නොකීවත් හැම ඇහිපිහාටුවම...

   Delete
 3. is this link with http://unsaid-dasuni.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ReplyDelete