මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, October 25, 2012

හොද පවුල් වල ගැහැනු ළමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ නැත(බද්දර මල්ල)

http://www.dinamina.lk/epaper/art.asp?id=2012/10/26/pg17_1&pt=p&h=

8 comments:

 1. නියමයි.... දිගටම පත්තරවලට ලියන්න...

  ReplyDelete
  Replies
  1. බොහොම ස්තුතියි...:)

   Delete
 2. බද්දර මල්ලට මේක ලිව්වේ ඔයාද.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔව් ඔව් මම තමයි....:)

   Delete
  2. හදුනගන්න කැමතියි මම එතැනම කෙනෙක්..

   Delete
  3. ලේක් හවුස් නේද?මම කාන්චනා කරුණාමුනි ව දන්නවා.කාන්චනා නිසා තමයි බද්දර මල්ලට ලියන්න ලැබුනෙ...:)සතුටුයි අදුරගන්න ලැබුනට.

   Delete