මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, April 26, 2012

හද ෂෝට් ලීව්....

 

ඉර,
වෙලාවටත් කලින් වැඩට එන
හදට යන්නට කියන...

නිදිමත ඇස් වලින් බේරෙන
... හද ,
නිදිගත් කාමර වලට හොරෙන්ම එබෙන....

හද ,
නොකියාම ගිය බව නොදැන,
නිදිමත ගැහැනු ඇස්...
එලාම් ඔරලෝසුවට
කලින්ම එබෙන...

ඉර
ඇග මැලි කඩන,

හෙම්බිරිස්සාවට
 හද
ෂෝට්ලීව් බව
හොරාට නිදාගත්
තරුවලට කියන...

2 comments:

 1. නිවාඩු දින
  ඉර ඇහැරගෙන කලින්ම
  අපිව ඇහැරවන්නට ඇති ගාය
  අපි නම් අහුවෙයි ඕවට

  ReplyDelete
  Replies
  1. හරියටම තේරුම් අරගෙන:)

   Delete