මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, December 5, 2011

දන්න කෙනෙකුට ලියුමක්...

ආදරණීය තරහ,

පැමිණෙන
නොදැන
නොකියාම
නොදන්වාම....

ඇවිත් යන්නෙත් එහෙමමය...
ගියාම දුකය
සිදුවූ දේ ගැන...

ගිය දේ ගත් නොහැක...
යනවිට
පසුතැවිලි ඉතුරු කර යන....

නොකියා එන්න,
නොකියා යන්න...
වෙනස් නොකරම
පුරුදු...

ඉතුරු නොකරන්න
පසුතැවිලි...

ඔබව (නො ) පතන,
මම

4 comments:

 1. ගිය දේ ගියා දුක් වෙන්න එපා පතන්නත් එපා එතකොට දුකක් නැ

  ReplyDelete
 2. අදත් සුපුරුදු පරිදිම මට අදහස නොතේරේ...

  ReplyDelete
 3. නොකියා ම ආවට නොකියා ම යන්න එපා!!

  ReplyDelete
 4. හොදට බලන්න,ලියුම ලියල තියෙන්නෙ 'තරහට'

  ReplyDelete