මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, September 28, 2010

ගෙඹි කුමාරයාගේ කවිය....


ගෙම්බෙක් නොවී,
කුමාරයෙක් උනා නම් ,
මට ඔය හාදුව,
නොලෑබෙන්න තිබුන...එහෙනම්,
මාදිහා හොරෑහින් බලල,
මුකුත්
නොකියාම යන්න යාවි...

හාදුවේ බලෙන්,
කුමාරයෙක් නොවුනත්,
මට ඔය හාදුවම කොයි තරම් නම් වටිනවද....

1 comment:

  1. ලස්සන වසීලිස්සා....

    ReplyDelete