මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, July 16, 2012

එන්න

එන්න අපි

අහස මතුයෙහි

මිරිවැඩි නැතිව දිව යමු...

තරු අහුරු ඇහිදිමු....

හදෙන් කිරිපැණි කමු...

දේදුන්න පැද යමු...


8 comments:

 1. Replies
  1. යමු යමු ....
   සපත්තු ගලවලා එන්න...
   මතකැතුව...:)

   Delete
 2. Replies
  1. අකීකරු ළමයි අහසෙ ඇවිදින්න එක්ක යනු නොලැබේ....

   Delete
 3. ෂාහ් නියමයිනේ :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. එන්න එන්න ඔයත් එන්න...

   Delete
 4. සනීපෙන් නේද ඔයා.
  ජය...!

  ReplyDelete
 5. ඔව් ඔව් බොහොම සනීපෙන් ටිකක් පිස්සු සහිතව....:P

  ReplyDelete