මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, January 20, 2011

හදිසියේ විවාහ වී නිවි සැනසිල්ලේ පසුතැවීම....

ඉනික්බිති...

Lived Happily Ever After
වූයේ නැත...


ඔහුගේ පැරණි පෙම්වතිය
පැමිණි....
රැකියාව කල තැනට ඔහු...
අවුරුදු ගනනක් බලන් හිද...
අත්හැර දමන ලද...
පලමු ප්‍රථම ප්‍රේමය....

කොලයක ලියන්නට කවියක් ඉතිරි නොකරම

හදවතද...
ඉන් පසුව හිතද,
අනතුරුව ගතද
වීය ඉක්මන්...
අතැර යන්නට නොදී....
ඉස්සර ගියා මෙන්...

අලුත ගෙන ආ මනාලිය....
තැනූ කඩදාසි ඔරුව
දියබත් වීය තොටුපලට පෙර...
මහා වැස්සෙන් තෙත බරිතව....

ප්‍රථම ප්‍රේමය දළු ලා මල් ඉපදීය
ඒ වැස්සෙන්ම ....
මනාල මහත්මාගේ....

1 comment:

  1. ප්රේමය නම් රාගයෙන් තොර සද එලියසේ අචින්ත්ය යි

    ReplyDelete