මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, May 23, 2014

කවුලුවෙන් එපිට
වැහි බින්දු
කපුරු කැකුලට රිද්දාන
දම් පාට ටිකකුත් ඉල්ලාන
බිම ඉදී
නන්නාදුනන ගාණට.....

2 comments:

 1. Successfuly added your blog to sindi lanka.

  ReplyDelete
 2. ආඩම්බර දේදුන්න
  අහම්බෙන් ඇඳුනෙමියි
  පුන-පුනා කිය කිය
  හුදකලා කපුරු මලටම
  ඇස් යොමාගෙන හිඳින

  ReplyDelete